Login

Informace k zápisu

  • žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vyplní zákonný zástupce dítěte v den zápisu přímo v MŠ, při podání žádosti je zákonný zástupce povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (§ 36 odst. 4 správního řádu) a rodný list dítěte

  • evidenční list odevzdá zákonný zástupce vyplněný do 15. dnů ode dne zápisu v MŠ Kunžak

  • „Rozhodnutí“ o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ si může zákonný zástupce dítěte vyzvednout v MŠ, v době od 31.5. 2019 do 14.6. 2019, od 9.00 do 15.00 hod

  • Oznámení rozhodnutí bude provedeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče na webových stánkách MŠ v sekci Informace pro rodiče a na úřední desce MŠ


  • přihlášku na stravování je nutné odevzdat týden před nástupem dítěte do MŠ, potvrzenou od bankovního úřadu o povolení inkasa z Vašeho účtu obědy a úplata za předškolní vzdělávání se platí bezhotovostně, vždy k 1. dni v měsíci označte přesně stravování, polodenní S+O (svačina + oběd), celodenní S+O+S, (svačina, oběd, svačina)

  • úplata za předškolní vzdělávání činí 300 Kč za měsíc a dítě, osvobozeni od placení mohou být jen děti, jejichž rodiče pobírají dávku v hmotné nouzi, úplatu za předškolní vzdělávání upravuje Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v §6 , úplata za předškolní vzdělávání se platí ode dne, ke kterému je dítě přijato ke vzdělávání v MŠ

  • rodiče, kteří žádají o přijetí dítěte se specifickými vzdělávacími potřebami do MŠ musí předložit odborný návrh od SPC nebo PPP

POSLEDNÍ AKTUALITA

Zdobení sromečku v Muzeu Fotografie

clanek
Přijďte se podívat na stromečku mateřských a základních škol do Muzea Fotografie v JH.Najdete ...

Praktické odkazy

ZŠ SNW Kunžak

obrázek

Obec Kunžak

obrázek
Obec Kunžak spolu s místními částmi Kaproun, Mosty, Suchdol, Terezín, Valtínov a Zvůle leží uprostřed křižovatky cest na Jindřichův Hradec, Dačice a Telč v turisticky atraktivní oblasti Česká Kanada – v kraji lesů a rybníků.
Domů

Created by © 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign