Login

Informace k zápisu

  • žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vyplní zákonný zástupce dítěte v den zápisu přímo v MŠ, při podání žádosti je zákonný zástupce povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (§ 36 odst. 4 správního řádu) a rodný list dítěte

  • evidenční list odevzdá zákonný zástupce vyplněný do 15. dnů ode dne zápisu v MŠ Kunžak

  • „Rozhodnutí“ o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ si může zákonný zástupce dítěte vyzvednout v MŠ, v době od 31.5. 2019 do 14.6. 2019, od 9.00 do 15.00 hod

  • Oznámení rozhodnutí bude provedeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče na webových stánkách MŠ v sekci Informace pro rodiče a na úřední desce MŠ


  • přihlášku na stravování je nutné odevzdat týden před nástupem dítěte do MŠ, potvrzenou od bankovního úřadu o povolení inkasa z Vašeho účtu obědy a úplata za předškolní vzdělávání se platí bezhotovostně, vždy k 1. dni v měsíci označte přesně stravování, polodenní S+O (svačina + oběd), celodenní S+O+S, (svačina, oběd, svačina)

  • úplata za předškolní vzdělávání činí 300 Kč za měsíc a dítě, osvobozeni od placení mohou být jen děti, jejichž rodiče pobírají dávku v hmotné nouzi, úplatu za předškolní vzdělávání upravuje Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v §6 , úplata za předškolní vzdělávání se platí ode dne, ke kterému je dítě přijato ke vzdělávání v MŠ

  • rodiče, kteří žádají o přijetí dítěte se specifickými vzdělávacími potřebami do MŠ musí předložit odborný návrh od SPC nebo PPP

POSLEDNÍ AKTUALITA

clanek
Dopravní s...

Praktické odkazy

ZŠ SNW Kunžak

obrázek

Obec Kunžak

obrázek
Obec Kunžak spolu s místními částmi Kaproun, Mosty, Suchdol, Terezín, Valtínov a Zvůle leží uprostřed křižovatky cest na Jindřichův Hradec, Dačice a Telč v turisticky atraktivní oblasti Česká Kanada – v kraji lesů a rybníků.
Domů

Created by © 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign