logotyp

Aktuality

Uzavření MŠ

Vážení rodiče,
z důvodů přerušení dodávky vody dne 21.září 2021 bude MŠ Kunžak v tento den uzavřena.

Evropský týden Mobility

Evropský týden Mobility

PĚŠÍ VÝLETY DO ZELENĚ MAJÍ ZELENOU!

Turistická štafeta!

Sečteme našlapané kilometry všech účastníků pěších výletů v týdnu od 16. do 22. září 2021.

Běžte na výlet! Se třídou, nebo s rodiči!

Kam až doputujeme?

Do Prahy?                 162 km

Do Bratislavy?          263 km

Do Berlína?                509 km

Do Paříže?             1 191 km

Do Moskvy?          1 955 km

Do Dubaje?            5 808 km

Do Addis Abeby?   7 190 km

Do Soulu?              11 234km

Na Měsíc?            384 000 km

Nepočítejte kilometry na cestě do školy, do obchodu, ale opravdu jen kilometry z turistických pěších výletů všech účastníků.

Dotazník pro rodiče - červen 2021

Děkuji všem rodičům, kteří se zůčastnili dotazníkového šetření v závěru školního roku 2020/2021. Z 51 dotazovaných rodičů, odpovědělo 23.
Výsledek dotazníkového šetření naleznate pod tímto odkazem DOTAZNÍK 2021

Dobešová Veronika, ředitelka mateřské školy

Zápis ze schůzky rodičů

Zápis ze schůzky rodičůZápis ze schůzky rodičů

Informace pro rodiče, návrat ze zahraničí

Děti do 6 let nepodléhají povinnosti testování ve výše uvedených případech, ale pro mateřské školy se uplatňují zvláštní pravidla:

V případě dětí do 6 let věku v mateřské škole nebo podobné instituci, s výjimkou dětí přeshraničních pracovníků a studentů, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním anebo za účelem návštěvy manžela nebo registrovaného partnera, který je v sousedním státě zaměstnán nebo tam studuje, nesmí mateřská škola nebo podobná instituce umožnit osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy.

Čili pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR.

I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace.

Co se týká dětí, které dovršily 6 let věku, tak se na ně vztahují pravidla stejná jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí (viz. příloha informace pro školy a školská zařízení).

MŠMT dne 13.7.2021

Ošetřovné

Milí rodiče, pokud budete žádat o ošetřovné z důvodů uzavření mateřské školy, tak veškeré informace naleznete na stránkách www.cssz.cz

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Distanční výuka v mateřské škole

Milí rodiče,
distanční výuka se dle Školského zákona povinně vztahuje i na děti mateřských škol, pro které je předškolní vzdělávání povinné (děti ve věku 5-7 let, které v září 2021 nastoupí do ZŠ.

Jde o způsob výuky, který probíhá na dálku v době, kdy jsou jiné formy výuky znemožněny nebo omezeny (aktuálně by toto mohlo nastat z důvodu epidemie COVID-19). Distanční výuka bude zahájena v případě, že do MŠ nebude moci přijít více jak polovina dětí, kterých se povinná předškolní výchova týká. Vzdělávací nabídka (tematické pracovní listy, básničky, písničky aj.) Vám bude poskytována písemnou formou a zde na stránkách v odkazu PŘEDŠKOLÁK.

Proto prosíme sledujte aktuality, prostřednictvím kterých budete informováni o případném zahájení distanční výuky a o způsobu, jakým bude probíhat! Pevně věříme, že se s dětmi budeme moci setkávat osobně co nejdéle, ideálně pořád!

Informace pro rodiče

Žádám rodiče, aby si přečetli přílohu: Pravidla pobytu v MŠ
                                                         Desatero pro rodiče

Onemocnění dětí a Covid-19

Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementuuakutních onemocněnív průběhu pandemie COVID19určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)

viz. příloha: Metodický postup - Covid 19

Všem rodičů byla rozdána během měsíce září brožura s názvem
"Onemocnění dětí předškolního věku - Kdy do školky ANO, kdy NE?"

Metodický postup Covid-19

přílohapříloha

POSLEDNÍ AKTUALITA

Praktické odkazy

ZŠ SNW Kunžak

obrázek

Obec Kunžak

obrázek
Obec Kunžak spolu s místními částmi Kaproun, Mosty, Suchdol, Terezín, Valtínov a Zvůle leží uprostřed křižovatky cest na Jindřichův Hradec, Dačice a Telč v turisticky atraktivní oblasti Česká Kanada – v kraji lesů a rybníků.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů

Created by © 2017 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign