logotyp
Login

SponzořiDěkujeme všem, kteří se jakoukoliv formou podílejí na pomoci mateřské škole. Velmi si toho vážíme!

Jakým způsobem lze školu finančně podpořit?

Mateřskou školu je možné finančně podpořit, a to buď věnováním určité částky v hotovosti do pokladny nebo na účet MŠ vedený u České spořitelny, č.: 0604152339/0800.

Jak použijeme sponzorské dary?

Sponzorské dary jsou použity pro doplnění dosavadního vybavení jednotlivých tříd, pro zpestření výuky a didaktických programů. Rovněž lze ze sponzorského daru pořídit nový nábytek do tříd, výtvarné vybavení, různé potřeby a didaktické pomůcky pro děti apod. Dar sponzora nikdy není využit k úhradě osobních nákladů zaměstnanců.

Ředitelka mateřské školy uzavírá s dárcem jednoduchou darovací smlouvu, která slouží jako podklad pro odečet z daní. Bude-li ve smlouvě uveden konkrétní účel použití daru, škola se tímto zavazuje, že dar bude použit na věc, která je předmětem smlouvy.

Jaké jsou podmínky pro sponzorování školy?

Co se týče odečtů na dani, tak Zákon 586/1992Sb. o dani z příjmu stanovuje odlišné podmínky sponzoringu a odečtu daní pro fyzické osoby a jiné pro právnické subjekty (s.r.o., a.s., apod.):

Fyzické osoby

  • hodnota daru min,2% ze základu daně, nebo alespoň 1000 Kč
  • maximálně 10% ze základu daně


Právnické osoby

  • hodnota daru minimálně 2000Kč
  • maximálně 5% ze základu daně


Odpočet nemohou uplatnit subjekty, které nejsou založeny za účelem podnikání.

POSLEDNÍ AKTUALITA

Praktické odkazy

ZŠ SNW Kunžak

obrázek

Obec Kunžak

obrázek
Obec Kunžak spolu s místními částmi Kaproun, Mosty, Suchdol, Terezín, Valtínov a Zvůle leží uprostřed křižovatky cest na Jindřichův Hradec, Dačice a Telč v turisticky atraktivní oblasti Česká Kanada – v kraji lesů a rybníků.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů

Created by © 2017 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign