logotyp
Login

Informace k zápisu

  • žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vyplní zákonný zástupce dítěte přímo v MŠ, nebo jej pošle poštou či datovou schránkou společně s ostatními dokumenty. U rodného listu stačí prostá kopie.

  • evidenční list vyplní zákonný zástupce v MŠ.

  • Rozhodnutí o přijetí rozhodne ředitel mateřské školy ve správním řízení. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012 rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno, ani nijak předáváno.

  • Oznámení rozhodnutí bude provedeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče na webových stánkách MŠ v sekci Zápis do MŠ a na úřední desce MŠ.

  • přihlášku na stravování je nutné odevzdat týden před nástupem dítěte do MŠ, potvrzenou od bankovního úřadu o povolení inkasa z Vašeho účtu obědy a úplata za předškolní vzdělávání se platí bezhotovostně, vždy k 1. dni v měsíci označte přesně stravování, polodenní S+O (svačina + oběd), celodenní S+O+S, (svačina, oběd, svačina)

  • úplata za předškolní vzdělávání činí 300 Kč za měsíc a dítě, osvobozeni od placení mohou být jen děti, jejichž rodiče pobírají dávku v hmotné nouzi, úplatu za předškolní vzdělávání upravuje Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v §6 , úplata za předškolní vzdělávání se platí ode dne, ke kterému je dítě přijato ke vzdělávání v MŠ

  • rodiče, kteří žádají o přijetí dítěte se specifickými vzdělávacími potřebami do MŠ musí předložit odborný návrh od SPC nebo PPP

POSLEDNÍ AKTUALITA

Praktické odkazy

ZŠ SNW Kunžak

obrázek

Obec Kunžak

obrázek
Obec Kunžak spolu s místními částmi Kaproun, Mosty, Suchdol, Terezín, Valtínov a Zvůle leží uprostřed křižovatky cest na Jindřichův Hradec, Dačice a Telč v turisticky atraktivní oblasti Česká Kanada – v kraji lesů a rybníků.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů

Created by © 2017 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign